HelseFokus


Velkommen til helsefokus.info


Jeg er utdannet sykepleier med lungesykdommer som spesialområde. Har tatt NRTCeksamen i KOLS og astma. Har mange års erfaring i pasientundervisning i astma, KOLS, røykavenning og vektreduksjon. Tar også oppdrag for legemiddelindustrien, pasientforbund osv.


Har skrevet en egen undervisningsperm for helsepersonell sammen med lungelege.


Underviser på folkeuniversitetet i anatomi/fysiologi og labratoriearbeid.


Jeg har 50% stilling på legekontor.