HelseFokus


Overvekt og diabetis 2 er et økende problem i Norge som ellers i verden. Man kan ta en enkel blodprøve hos fastlegen for å avdekke om man ligger i faresonen.


Er du overvektig og ønsker å gå ned i vekt kan jeg hjelpe deg med dette. Du kan få veiledning på telefon, e-post eller komme til mitt kontor.Personlig bruker jeg alle herbalifeproduktene da de gir meg overskudd og økt velvære. Jeg har fortsatt å bruke produktene etter å ha gått ned i vekt nettopp av den grunn. For deg som ønsker å gå opp i vekt eller bare få mer overskudd, finnes det et eget program.